Asmaul Husna (99 Nama Allah) - Hijjaz - Asmaul Husna

 Ask - Ask.co.id

Asmaul Husna (99 Nama Allah) - Hijjaz - Asmaul Husna

Hijjaz - Asmaul Husna


Nas-aluka

Yaa Man Huwallahulladzii Laa Ilaaha Illaahu

Awarrohmaanur Rohim


Almalikul Qudduusus Salaamul Mu’minul Muhaiminul ‘Aziizul Jabbaar

Almutakabbirul Khooliqulbaariul Mushowirul Ghoffar

Walqohharul Wahaabur Rozzaaqul Fattaahul ‘Aliim


Alqoobidhul Baasithul Khoofidhur Alroofi’ul Mu’izzul Mudhillus Samii’ul Bashiirul Hakamul’adl

Allathiiful Khobiir

Alhaliimul ‘Adhim

Alghofurus Syakuur

Al’aliyul Kabiirul Hafiidhul Muqiit


Alhasiibul Jaliil Al Kariimur Roqiibul Mujiibul Waa Si’ul Hakiimul Waduudul Majiidul Baa’itsus Syahid

Alhaqqulwakiil

Alqowiyul Matiin

Alwaliyul Hamiid

Almuhshil Mubdiul Mu’iid

Almuhyil Mumiitul Hayyul Qoyyum


Alwaajidul Maajidul Waahidus Shomadul Qoodirul Muqtadirul Muqoddimul Muakh Khirul Awwalul Akhiir

Addhoohirul Baatinul Waalil Muta’al Bar Ruttawwaaabul Muntaqimul ‘Afuwwur Roufum Maalikul Mulki Dzul Jalaali Qal Ikroom


Almuqsitul Al Jaami’ul Ghoniyul Mughnil Maani’ud Dhoor Runnaafi’un Nuurul Haadii Badii’ul Baaqii

Alwaaritsur rosyiidus Shobuurulladzi ladza kamits lihi Syaiun Wawas Samii’ul Bashiir


Alloohumma Solli Afdhollas Sholati’alaa As’adi MAkhluuqoo Tika Sayyidinaa Muhammadiwa’alaa alihii

Washohbihii wasallim ‘Adada Ma’luu Maatika Wamidaa Dzakalimaa Tika Kullamaa

Dzakaro Kad Dzaakiruuna Waghofala ‘An Dzikrihil Ghoofiluun.Kategori : QuoteAskPediaAskNewsPerpustakaanNasionalInternasionalFlora & FaunaTehnologiPropertiTravelSportFoodKesehatanPopulerEntertainmentAgamaVidio.

Baca Juga

Komentar

Lebih baru Lebih lama