Daftar Surah dalam Alquran Lengkap dengan Jumlah Ayat

 Ask - Ask.co.id

Daftar Surah dalam Alquran Lengkap dengan Jumlah Ayat

Daftar Surah dalam Alquran Lengkap dengan Jumlah Ayat
Allah SWT menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh makhluk di muka bumi. Allah sendiri berjanji akan terus menjaga kitab suci tersebut dan memeliharanya.


Dalam Al-Qur'an berisi kalam Allah SWT yang menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia di dunia. Al-Qur'an merupakan satu di antara mukjizat terbesar yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.

Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Arab. Hingga saat ini keaslian Al-Qur'an tetap terjaga dan terus dibukukan dengan menggunakan bahasa Arab.

Al-Qur'an terdiri dari 30 Juz, 114 Surah Surah yang ada di dalam Al-Qur'an mempunyai nama dan jumlah ayat yang berbeda-beda. Pendapat pertama menyebut, Alquran terdiri dari 6666 ayat. Ada juga yang menyebut 6348 ayat dengan rincian 6236 ayat ditambah 112 kalimat basmalah di sejumlah awalan surat.

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.


Berikut ini daftar nama surah dalam Al-Qur'an :

No. Nama Surat - Jumlah Ayat


1. Al-Fatihah (7 ayat) (Pembuka)

2. Al-Baqarah (286 ayat)  (Sapi Betina)

3. Ali-Imran (200 ayat) (Keluarga Imran)

4. An-Nisa' (176 ayat) (Wanita)

5. Al-Ma'idah (120 ayat) (Jamuan)

6. Al-An’am (165 ayat) (Hewan Ternak)

7. Al-A'raf (206 ayat) (Tempat yang Tertinggi)

8. Al-Anfal (75 ayat) (Harta Rampasan Perang)

9. At-Taubah (129 ayat) (Pengampunan)

10. Yunus (109 ayat) (Nabi Yunus)

11. Hud (123 ayat) (Nabi Hud)

12. Yusuf (111 ayat) (Nabi Yusu)

13. Ar-Ra’d (43 ayat) (Guruh)

14. Ibrahim (52 ayat) (Nabi Ibrahim)

15. Al-Hijr (99 ayat) (Gunung Al Hijr)

16. An-Nahl (128 ayat) (Lebah)

17. Al-Isra' (111 ayat) (Perjalanan Malam)

18. Al-Kahfi (110 ayat) (Penghuni-penghuni Gua)

19. Maryam (98 ayat) (Maryam)

20. Ta Ha (135 ayat) (Ta Ha)

21. Al-Anbiya' (112 ayat) (Nabi-Nabi)

22. Al-Hajj (78 ayat) (Haji)

23. Al-Mu'minun (118 ayat) (Orang-orang mukmin)

24. An-Nur (64 ayat) (Cahaya)

25. Al-Furqan (77 ayat) (Pembeda)

26. Asy-Syu'ara' (227 ayat) (Penyair)

27. An-Naml (93 ayat) (Semut)

28. Al-Qasas (88 ayat) (Kisah-kisah)

29. Al-Ankabut (69 ayat) (Laba-laba)

30. Ar-Ruu (60 ayat) (Bangsa Romawi)

31. Luqman (34 ayat) (Keluarga Luqman)

32. As-Sajdah (30 ayat) (Sajdah)

33. Al-Ahzab (73 ayat) (Golongan'' yang Bersekutu)

34. Saba' (54 ayat) (Kaum Saba')

35. Fatir (45 ayat) (Pencipta)

36. Ya sin (83 ayat) (Yaasiin)

37. Ash-Shaaffat (182 ayat) (Barisan-barisan)

38. Shad (88 ayat) (Shaad)

39. Az-Zumar (75 ayat) (Rombongan-rombongan)

40. Al-Mu'min (85 ayat) (Yang Mengampuni)

41. Fushshilat (54 ayat) (Yang Dijelaskan)

42. Asy-Syura (53 ayat) (Musyawarah)

43. Az-Zukhruf (89 ayat) (Perhiasan)

44. Ad-Dukhan (59 ayat) (Kabut)

45. Al-Jaatsiyah (37 ayat) (Yang Bertekuk Lutut)

46. Al-Ahqaf (35 ayat) (Bukit-bukit Pasir)

47. Muhammad (38 ayat) (Nabi Muhammad)

48. Al-Fath (29 ayat) (Kemenangan)

49. Al-Hujurat (18 ayat) (Kamar-kamar)

50. Qaaf (45 ayat) (Qaaf)

51. Adz-dzariyat (60 ayat) (Angin yang Menerbangkan)

52. Ath-Thuur (49 ayat) (Bukit)

53. An-Najm (62 ayat) (Bintang)

54. Al-Qamar (55 ayat) (Bulan)

55. Ar-Rahman (78 ayat) (Yang Maha Pemurah)

56. Al-Waqi'ah (96 ayat) (Hari Kiamat)

57. Al-Hadid (29 ayat) (Besi)

58. Al-Mujadilah (22 ayat) (Wanita yang Mengajukan Gugatan)

59. Al-Hasyr (24 ayat) (Pengusiran)

60. Al-Mumtahanah (13 ayat) (Wanita yang Diuji)

61. Ash-shaf (14 ayat) (Satu Barisan)

62. Al-Jumu'ah (11 ayat) (Hari Jum'at)

63. Al-Munafiqun (11 ayat) (Orang-orang yang Munafik)

64. At-taghabun (18 ayat) (Hari Dinampakkan Kesalahan'')

65. Ath-Thalaq (12 ayat) (Talak)

66. At-Tahrim (12 ayat) (Mengharamkan)

67. Al-Mulk (30 ayat) (Kerajaan)

68. Al-Qalam (52 ayat) (Pena)

69. Al-Haqqah (52 ayat) (Hari Kiamat)

70. Al-Ma'arij (44 ayat) (Tempat Naik)

71. Nuh (28 ayat) (Nabi Nuh)

72. Al-Jin (28 ayat) (Jin)

73. Al-Muzammil (20 ayat) (Orang yang Berselimut)

74. Al-Muddatstsir (56 ayat) (Orang yang Berkemul)

75. Al-Qiyamah (40 ayat) (Kiamat)

76. Al-Insan (31 ayat) (Manusia)

77. Al-Mursalat (50 ayat) (Malaikat-Malaikat Yang Diutus)

78. An-Naba' (40 ayat) (Berita Besar)

79. An-Nazi'at (46 ayat) (Malaikat-Malaikat Yang Mencabut)

80. 'Abasa (42 ayat) (Ia Bermuka Masam)

81. At-Takwir (29 ayat) (Menggulung)

82. Al-Infithar (19 ayat) (Terbelah)

83. Al-Muthaffifin (36 ayat) (Orang-orang yang Curang)

84. Al-Insyiqaq (25 ayat) (Terbelah)

85. Al-Buruj (22 ayat) (Gugusan Bintang)

86. Ath-Thariq (17 ayat) (Yang Datang di Malam Hari)

87. Al-A’laa (19 ayat) (Yang Paling Tinggi)

88. Al-Ghasyiyah (26 ayat) (Hari Pembalasan)

89. Al-Fajr (30 ayat) (Fajar)

90. Al-Balad (20 ayat) (Negeri)

91. Asy-Syams (15 ayat) (Matahari)

92. Al-Lail (21 ayat) (Malam)

93. Adh-Dhuha (11 ayat) (Waktu Matahari Sepenggalahan Naik (Dhuha))

94. Al-Insyirah (8 ayat) (Melapangkan)

95. At-Tin (8 ayat) (Buah Tin)

96. Al-'Alaq (19 ayat) (Segumpal Darah)

97. Al-Qadr (5 ayat) (Kemuliaan)

98. Al-Bayyinah (8 ayat) (Pembuktian)

99. Al-Zalzalah (8 ayat) (Kegoncangan)

100. Al-'Adiyat (11 ayat) (Berlari Kencang)

101. Al-Qari'ah (11 ayat) (Hari Kiamat)

102. At-Takatsur (8 ayat) (Bermegah-megahan)

103. Al-'Ashr (3 ayat) (Masa)

104. Al-Humazah (9 ayat) (Pengumpat)

105. Al-Fil (5 ayat) (Gajah)

106. Quraysh (4 ayat) (Suku Quraisy)

107. Al-Ma'un (7 ayat) (Barang-barang yang Berguna)

108. Al-Kautsar (3 ayat) (Nikmat yang Berlimpah)

109. Al-Kafirun (6 ayat) (Orang-orang Kafir)

110. An-Nashr (3 ayat) (Pertolongan)

111. Al-Lahab (5 ayat) (Gejolak Api)

112. Al-Ikhlas (4 ayat) (Ikhlas)

113. Al-Falaq (5 ayat) (Waktu Subuh)

114. An-Nas (6 ayat) (Umat Manusia)


Kategori : QuoteAskPediaAskNewsPerpustakaanNasionalInternasionalFlora & FaunaTehnologiPropertiTravelSportFoodKesehatanPopulerEntertainmentAgamaVidio.

Baca Juga

Komentar

Lebih baru Lebih lama