[Ask] Sumpah Dalam Pandangan Islam

 Ask - Ask.co.id

[Ask] Sumpah Dalam Pandangan Islam


Sumpah adalah  ucapan untuk memastikan kebenaran suatu perkara yang masih diragukan kebenarannya dengan menyebut salah satu nama Allah atau salah satu sifat-Nya, baik dalam perkara yang sedang diperiksa maupun perkara yang akan datang dengan tujuan menolak atau untuk menguatkan tuduhan atau gugatan.

[Ask] Sumpah Dalam Pandangan Islam

Manfaat sumpah itu dilakukan yaitu :
1.    Untuk menagkis tuduhan yang dilancarkan oleh orang lain terhadap penggugat.
2.    Untuk menyatakan kebenaran diri.Ucapan sumpah itu sendiri kalau kita lihat dari beberapa ayat al-Qur’an dan hadis Nabi SAW adalah :

Pertama : La wa muqallibal qulub (Tidak. Demi Yang membolak balikan hati).

Kedua : Walladzi nafsu muhammadin bi yadihi ( Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangan-Nya)

Ketiga : Wa aimulladzi nafsi bi yadihi ( Demi Allah,  yang jiwaku dalam genggaman-Nya)

Keempat : Walladzi nafsi bi yadihi ( Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya)

Kelima : Wa rabbi (Demi Rabbku)

Keenam : Wallahi (Demi Allah)

Ketujuh : Wa aimullah (Demi Allah)

Kedelapan : Wa rabbul ka’bah ( Demi pemilik Ka’bah)

Kesembilan : Walladzi  la ilaha ghairuhu ( Demi zat yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia).


Kategori : QuoteAskPediaAskNewsPerpustakaanNasionalInternasionalFlora & FaunaTehnologiPropertiTravelSportFoodKesehatanPopulerEntertainmentAgamaVidio.

Baca Juga

Komentar

Lebih baru Lebih lama