SILSILAH 25 NABI

 Ask - Ask.co.id

Assalamualaikum.. Sahabat Bagaimana Keadaan Kalian Hari Ini, Kami Doakan Semoga Sehat Selalu.

SILSILAH 25 NABI

1. ADAM AS.

Nama: Adam As.

Usia: 930 tahun.

Periode sejarah: 5872-4942 SM.

Tempat turunnya di bumi: India, ada yang berpendapat di Jazirah Arab.

Jumlah keturunannya: 40 laki-laki dan perempuan.

Tempat wafat: India, ada yang berpendapat di Mekkah.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 25 kali.2. IDRIS AS.

Nama: Idris/Akhnukh bin Yarid, nama Ibunya Asyut.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. 

Usia: 345 tahun di bumi. 

Periode sejarah: 4533-4188 SM. 

Tempat diutus: Irak Kuno (Babylon, Babilonia) dan Mesir (Memphis). 

Tempat wafat: Allah mengangkatnya ke langit dan ke surga. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 2 kali.3. NUH AS. 

Nama: Nuh/Yasykur/Abdul Ghaffar bin Lamak. 

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As.

Usia: 950 tahun. 

Periode sejarah: 3993-3043 SM. 

Tempat diutus (lokasi): Selatan Irak. 

Jumlah keturunannya: 4 putra (Sam, Ham, Yafits dan Kan’an). 

Tempat wafat: Mekkah. 

Sebutan kaumnya: Kaum Nuh. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 43 kali.4. HUD AS. 

Nama: Hud bin Abdullah. 

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ ‘Aush (‘Uks) ⇒ ‘Ad ⇒ al-Khulud ⇒ Rabah ⇒ Abdullah ⇒ Hud As. 

Usia: 130 tahun. 

Periode sejarah: 2450-2320 SM. 

Tempat diutus: Al-Ahqaf (antara Yaman dan Oman). 

Tempat wafat: Bagian Timur Hadhramaut Yaman. 

Sebutan kaumnya: Kaum ‘Ad. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 7 kali.5. SHALIH AS. 

Nama: Shalih bin Ubaid. 

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ Amir ⇒ Tsamud ⇒ Hadzir ⇒ Ubaid ⇒ Masah ⇒ Asif ⇒ Ubaid ⇒ Shalih As.

Usia: 70 tahun. 

Periode sejarah: 2150-2080 SM. 

Tempat diutus: Daerah al-Hijr (Mada’in Shalih, antara Madinah dan Syria). 

Tempat wafat: Mekkah. 

Sebutan kaumnya: Kaum Tsamud. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 10 kali.6. IBRAHIM AS. 

Nama: Ibrahim bin Tarakh. 

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. 

Usia: 175 tahun. 

Periode sejarah: 1997-1822 SM. 

Tempat diutus: Ur, daerah selatan Babylon (Irak). 

Jumlah keturunannya: 13 anak (termasuk Nabi Ismail As. dan Nabi Ishaq As.). Tempat wafat: Al-Khalil (Hebron, Palestina/Israel). 

Sebutan kaumnya: Bangsa Kaldan. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 69 kali.7. LUTH AS. 

Nama: Luth bin Haran. 

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Haran ⇒ Luth As.

Usia: 80 tahun. 

Periode sejarah: 1950-1870 SM.

Tempat diutus: Sodom dan Amurah (Laut Mati atau Danau Luth). 

Jumlah keturunannya: 2 putri (Ratsiya dan Za’rita). 

Tempat wafat: Desa Shafrah di Syam (Syria). 

Sebutan kaumnya: Kaum Luth. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 27 kali.8. ISMAIL AS. 

Nama: Ismail bin Ibrahim. 

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ismail As. 

Usia: 137 tahun. 

Periode sejarah: 1911-1774 SM. 

Tempat diutus: Mekah. 

Jumlah keturunannya: 12 anak. 

Tempat wafat: Mekkah. 

Sebutan kaumnya: Amaliq dan Kabilah Yaman. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 12 kali.9. ISHAQ AS. 

Nama: Ishaq bin Ibrahim. 

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. 

Usia: 180 tahun. 

Periode sejarah: 1897-1717 SM. 

Tempat diutus: Kota al-Khalil (Hebron) di daerah Kan’an (Kana’an). 

Jumlah keturunannya: 2 anak (termasuk Nabi Ya’qub As./Israel). 

Tempat wafat: Al-Khalil (Hebron). 

Sebutan kaumnya: Bangsa Kan’an. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 17 kali.10. YA’QUB AS. 

Nama: Ya’qub/Israel bin Ishaq. 

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. 

Usia: 147 tahun. 

Periode sejarah: 1837-1690 SM. 

Tempat diutus: Syam (Syria). 

Jumlah keturunannya: 12 anak laki-laki (Rubin, Simeon, Lewi, Yahuda, Dan, Naftali, Gad, Asyir, Isakhar, Zebulaon, Yusuf dan Benyamin) dan 2 anak perempuan (Dina dan Yathirah). 

Tempat wafat: Al-Khalil (Hebron), Palestina. 

Sebutan kaumnya: Bangsa Kan’an. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 18 kali.11. YUSUF AS. 

Nama: Yusuf bin Ya’qub. 

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Yusuf As. 

Usia: 110 tahun. 

Periode sejarah: 1745-1635 SM. 

Tempat diutus: Mesir. 

Jumlah keturunannya: 3 anak; 2 laki-laki dan 1 perempuan. 

Tempat wafat: Nablus. 

Sebutan kaumnya: Heksos dan Bani Israel. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 58 kali.12. AYYUB AS. 

Nama: Ayyub bin Amush. 

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayub As. 

Usia: 120 tahun. 

Periode sejarah: 1540-1420 SM. 

Tempat diutus: Dataran Hauran. 

Jumlah keturunannya: 26 anak. 

Tempat wafat: Dataran Hauran. 

Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Amori, di daerah Syria dan Yordania. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 4 kali.13. SYU’AIB AS. 

Nama: Syu’aib bin Mikail. 

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Madyan ⇒ Yasyjur ⇒ Mikail ⇒ Syu’aib As. 

Usia: 110 tahun. 

Periode sejarah: 1600-1490 SM. 

Tempat diutus: Madyan (pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai). 

Jumlah keturunannya: 2 anak perempuan. 

Tempat wafat: Yordania. 

Sebutan kaumnya: Madyan dan Ash-habul Aikah. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 11 kali.14. MUSA AS. 

Nama: Musa bin Imran, nama Ibunya Yukabad atau Yuhanaz Bilzal. 

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matisyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Musa As. 

Usia: 120 tahun. 

Periode sejarah: 1527-1407 SM. 

Tempat diutus: Sinai di Mesir. 

Jumlah keturunannya: 2 anak, Azir dan Jarsyun, dari istrinya bernama Shafura binti Syu’aib As. 

Tempat wafat: Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordania (sekarang). 

Sebutan kaumnya: Bani Israel dan Fir’aun (gelar raja Mesir). 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 136 kali.15. HARUN AS. 

Nama: Harun bin Imran, istrinya bernama Ayariha. 

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun As. 

Usia: 123 tahun. 

Periode sejarah: 1531-1408 SM. 

Tempat diutus: Sinai di Mesir. 

Tempat wafat: Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordania (sekarang). 

Sebutan kaumnya: Bani Israel dan Fir’aun (gelar raja Mesir). 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 20 kali.16. DZULKIFLI AS. 

Nama: Dzulkifli/Bisyr/Basyar bin Ayyub. 

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayyub As. ⇒ Dzulkifli As. 

Usia: 75 tahun. 

Periode sejarah: 1500-1425 SM. 

Tempat diutus: Damaskus dan sekitarnya. 

Tempat wafat: Damaskus. 

Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Amori (Kaum Rom), Syria dan Yordania. 

Al-Quran Menyebutkan namanya sebanyak: 2 kali.17. DAUD AS. 

Nama: Daud bin Isya. 

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. 

Usia: 100 tahun. 

Periode sejarah: 1063-963 SM. 

Tempat diutus: Palestina (dan Israel). 

Jumlah keturunannya: 1 anak, Sulaiman As. 

Tempat wafat: Baitul Maqdis (Yerusalem). 

Sebutan kaumnya: Bani Israel. 

Al-Quran menyebutkanya namanya sebanyak: 18 kali.18. SULAIMAN AS. 

Nama: Sulaiman bin Daud. 

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matisyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. ⇒ Sulaiman As. 

Usia: 66 tahun. 

Periode sejarah: 989-923 SM. 

Tempat diutus: Palestina (dan Israel). 

Jumlah keturunannya: 1 anak, Rahab’an. 

Tempat wafat: Baitul Maqdis (Yerusalem). 

Sebutan kaumnya: Bani Israel. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 21 kali.19. ILYAS AS. 

Nama: Ilyas bin Yasin.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun As. ⇒ Alzar ⇒ Fanhash ⇒ Yasin ⇒ Ilyas As. 

Usia: 60 tahun di bumi. 

Periode sejarah: 910-850 SM. 

Tempat diutus: Ba’labak (Lebanon). 

Tempat wafat: Diangkat Allah ke langit. 

Sebutan kaumnya: Bangsa Fenisia. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 4 kali.20. ILYASA’ AS. 

Nama: Ilyasa’ bin Akhthub.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Yusuf As. ⇒ Ifrayim ⇒ Syutlim ⇒ Akhthub ⇒ Ilyasa’ As. 

Usia: 90 tahun. 

Periode sejarah: 885-795 SM. 

Tempat diutus: Jaubar, Damaskus. 

Tempat wafat: Palestina. 

Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Bani Israel. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 2 kali.21. YUNUS AS. 

Nama: Yunus/Yunan/Dzan Nun bin Matta binti Abumatta, Matta adalah nama Ibunya. (Catatan: Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya kecuali Yunus dan Isa As.).

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Yusuf As. ⇒ Bunyamin ⇒ Abumatta ⇒ Matta ⇒ Yunus As. 

Usia: 70 tahun. 

Periode sejarah: 820-750 SM. 

Tempat diutus: Ninawa, Irak. 

Tempat wafat: Ninawa, Irak. 

Sebutan kaumnya: Bangsa Asyiria, di utara Irak. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 5 kali.22. ZAKARIYA AS. 

Nama: Zakariya bin Dan.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. ⇒ Sulaiman As. ⇒ Rahab’am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath ⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal’athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman ⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakariya As.

Usia: 122 tahun. 

Periode sejarah: 91 SM-31 M. 

Tempat diutus: Palestina. 

Jumlah keturunannya: 1 anak. 

Tempat wafat: Halab (Aleppo). 

Sebutan kaumnya: Bani Israel. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 12 kali.23. YAHYA AS. 

Nama: Yahya bin Zakariya.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. ⇒ Sulaiman As. ⇒ Rahab’am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath ⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal’athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman ⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakariya As. ⇒ Yahya As. 

Usia: 32 tahun. 

Periode sejarah: 1 SM-31 M. 

Tempat diutus: Palestina. 

Tempat wafat: Damaskus. 

Sebutan kaumnya: Bani Israel. 

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 5 kali.24. ISA AS. 

Nama: Isa bin Maryam binti Imran. (Catatan: Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya kecuali Yunus dan Isa As.).

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. ⇒ Sulaiman As. ⇒ Rahab’am ⇒ Radim ⇒ Yahusafat ⇒ Barid ⇒ Nausa ⇒ Nawas ⇒ Amsaya ⇒ Izazaya ⇒ Au’am ⇒ Ahrif ⇒ Hizkil ⇒ Misyam ⇒ Amur ⇒ Sahim ⇒ Imran ⇒ Maryam ⇒ Isa As.

Usia: 33 tahun di bumi. 

Periode sejarah: 1 SM-32 M. 

Tempat diutus: Palestina. 

Tempat wafat: Diangkat oleh Allah ke langit.

Sebutan kaumnya: Bani Israel.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 21 kali, sebutan al-Masih sebanyak 11 kali, dan sebutan Ibnu (Putra) Maryam sebanyak 23 kali.25. MUHAMMAD SAW. 

Nama: Muhammad bin Abdullah.

Garis Keturunan Ayah: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ismail As. ⇒ Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya’rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒ Adnan ⇒ Ma’ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah ⇒ an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu’ay ⇒ Ka’ab ⇒ Murrah ⇒ Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Hasyim ⇒ Abdul Muthalib ⇒ Abdullah ⇒ Muhammad Saw.

Garis Keturunan Ibu: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ismail As. ⇒ Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya’rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒ Adnan ⇒ Ma’ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah ⇒ an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu’ay ⇒ Ka’ab ⇒ Murrah ⇒ Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Wahab ⇒ Aminah ⇒ Muhammad Saw.

Usia: 62 tahun.

Periode sejarah: 570-632 M.

Tempat diutus: Mekkah.

Jumlah keturunannya: 7 anak; 3 laki-laki Qasim, Abdullah dan Ibrahim, dan 4 perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kultsum dan Fatimah az-Zahra.

Tempat wafat: Madinah.

Sebutan kaumnya: Bangsa Arab.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 25 kali.(Disarikan dari: Qashash al-Anbiya' Ibn Katsir, Badai' az-Zuhur Imam as-Suyuthi dan selainnya). Banyak Hal Yang Akan Kita Bahas Silahkan Kunjungi Website Kami Secara Berkala Agar Anda Tidak Ketinggalan Informsi Yang Unik Dan Menarik Lainya, Share Bila Postingan Ini Bermanfaat.

Terimakasih Dan Sampai Jumpa.

Kategori : QuoteAskPediaAskNewsPerpustakaanNasionalInternasionalFlora & FaunaTehnologiPropertiTravelSportFoodKesehatanPopulerEntertainmentAgamaVidio.

Baca Juga

Komentar

Lebih baru Lebih lama