Asmaul Husna (99 Nama Allah) - Hijjaz - Asmaul Husna

 Ask - Ask.co.id

Asmaul Husna (99 Nama Allah) - Hijjaz - Asmaul Husna


Hijjaz - Asmaul Husna

Nas-aluka [ perlahan ]

Yaa Man Huwallahulladzii Laa Ilaaha Illaahu

Awarrohmaanur Rohim


Almalikul Qudduusus Salaamul Mu’minul Muhaiminul ‘Aziizul Jabbaar

Almutakabbirul Khooliqulbaariul Mushowirul Ghoffar

Walqohharul Wahaabur Rozzaaqul Fattaahul ‘Aliim


Alqoobidhul Baasithul Khoofidhur Alroofi’ul Mu’izzul Mudhillus Samii’ul Bashiirul Hakamul’adl

Allathiiful Khobiir

Alhaliimul ‘Adhim

Alghofurus Syakuur

Al’aliyul Kabiirul Hafiidhul Muqiit


Alhasiibul Jaliil Al Kariimur Roqiibul Mujiibul Waa Si’ul Hakiimul Waduudul Majiidul Baa’itsus Syahid

Alhaqqulwakiil

Alqowiyul Matiin

Alwaliyul Hamiid

Almuhshil Mubdiul Mu’iid

Almuhyil Mumiitul Hayyul Qoyyum


Alwaajidul Maajidul Waahidus Shomadul Qoodirul Muqtadirul Muqoddimul Muakh Khirul Awwalul Akhiir

Addhoohirul Baatinul Waalil Muta’al Bar Ruttawwaaabul Muntaqimul ‘Afuwwur Roufum Maalikul Mulki Dzul Jalaali Qal Ikroom


Almuqsitul Al Jaami’ul Ghoniyul Mughnil Maani’ud Dhoor Runnaafi’un Nuurul Haadii Badii’ul Baaqii

Alwaaritsur rosyiidus Shobuurulladzi ladza kamits lihi Syaiun Wawas Samii’ul Bashiir


Alloohumma Solli Afdhollas Sholati’alaa As’adi MAkhluuqoo Tika Sayyidinaa Muhammadiwa’alaa alihii

Washohbihii wasallim ‘Adada Ma’luu Maatika Wamidaa Dzakalimaa Tika Kullamaa

Dzakaro Kad Dzaakiruuna Waghofala ‘An Dzikrihil Ghoofiluun.


Urutan 99 Nama Allah (Asmaul Husna) dan Artinya

1. Ar-Rahmaanu : Maha Pengasih

2. Ar-Rahiimu : Maha Penyayang

3. Al-Maaliku : Maha Merajai

4. Al-Qudduusu : Maha Suci

5. As-Salaamu : Maha Menyelamatkan

6. Al-Mu'minu : Maha Pemelihara Keamanan

7. Al-Muhayminu : Maha Penjaga

8. Al-'Aziizu : Maha Mulia

9. Al-Jabbaaru : Maha Perkasa

10. Al-Mutakabbiru : Maha Megah

11. Al-Khaaliqu : Maha Pencipta

12. Al-Baari'u : Maha Pembuat

13. Al-Mushawwiru : Maha Pembentuk

14. Al-Ghaffaaru : Maha Pengampun

15. Al-Qahhaaru : Maha Pemaksa

16. Al-Wahhaabu : Maha Pemberi

17. Ar-Razzaaqu : Maha Pemberi Rizki

18. Al-Fattaahu : Maha Membukakan

19. Al-'Aliimu : Maha Mengetahui

20. Al-Qaabidhu : Maha Mencabut

21. Al-Baasithu : Maha Meluaskan

22. Al-Haafidhu : Maha Menjatuhkan

23. Ar-Raafi'u : Maha Mengangkat

24. Al-Mu'izzu : Maha Pemberi Kemuliaan

25. Al-Mudzillu : Maha Pemberi Kehinaan

26. As-Samii'u : Maha Mendengar

27. Al-Bashiiru : Maha Melihat

28. Al-Hakamu : Maha Menetapkan Hukum

29. Al-'Adlu: Maha 'Adil

30. Al-Lathiifu : Maha Lemah Lembut

31. Al-Khabiiru : Maha Waspada

32. Al-Haliimu : Maha Penyantun

33. Al-'Azhiimu : Maha Agung

34. Al-Ghafuuru : Maha Pengampun

35. Asy-Syakuuru : Maha Menghargai

36. Al-'Aliyyu : Maha Tinggi

37. Al-Kabiiru : Maha Besar

38. Al-Hafiizhu : Maha Memelihara

39. Al-Muqiitu : Maha Pemberi Kecukupan

40. Al-Hasiibu : Maha Menghitung/Penjamin

41. Al-Jaliilu : Maha Luhur

42. Al-Kariimu : Maha Pemurah

43. Ar-Raqiibu : Maha Peneliti

44. Al-Mujiibu : Maha Mengabulkan

45. Al-Waasi'u : Maha Luas

46. Al-Hakiimu : Maha Bijaksana

47. Al-Waduudu : Maha Pencinta

48. Al-Majiidu : Maha Mulia

49. Al-Baa'itsu : Maha Membangkitkan

50. Asy-Syahiidu : Maha Menyaksikan/Mengetahui

51. Al-Haqqu : Maha Benar

52. Al-Wakiilu : Maha Memelihara Penyerahan

53. Al-Qawiyyu : Maha Kuat

54. Al-Matiinu : Maha Kokoh/Perkasa

55. Al-Waliyyu : Maha Melindungi

56. Al-Hamiidu : Maha Terpuji

57. Al-Muhshii : Maha Penghitung

58. Al-Mubdi'u : Maha Memulai

59. Al-Mu'iidu : Maha Mengulangi

60. Al-Muhyi : Maha Menghidupkan

61. Al-Mumiitu : Maha Mematikan

62. Al-Hayyu : Maha Hidup

63. Al-Qayyuumu : Maha Berdiri Sendiri

64. Al-Waajidu : Maha Menemukan/Kaya

65. Al-Maajidu : Maha Mulia

66. Al-Waahidu : Maha Esa

67. Al-Aahadu : Maha Esa

68. Ash-Shamadu : Maha Diperlukan

69. Al-Qaadiru : Maha Kuasa

70. Al-Muqtadiru : Maha Menentukan

71. Al-Muqaddimu : Maha Mendahulukan

72. Al-Muakhkhiru : Maha Mengakhirkan

73. Al-Awwalu : Maha Awal/Pertama

74. Al-Aakhiru : Maha Akhir/Penghabisan

75. Azh-Zhaahiru : Maha Nyata

76. Al-Baathinu : Maha Tersembunyi

77. Al-Waali : Maha Menguasai

78. Al-Muta'aali : Maha Agung/Suci

79. Al-Barru : Maha Dermawan

80. At-Tawwaabu : Maha Menerima Taubat

81. Al-Muntaqimu : Maha Penyiksa

82. Al-'Afuwwu : Maha Pema'af

83. Ar-Ra'uufu : Maha Pengasih

84. Maalikul Mulki : Maha Menguasai Kerajaan

85. Dzul Jalaali wal Ikraami : Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan

86. Al-Muqsithu : Maha Adil

87. Al-Jaami'u : Maha Mengumpulkan

88. Al-Ghaniyyu : Maha Kaya

89. Al-Mughniy : Maha Pemberi Kekayaan

90. Al-Maani'u : Maha Menolak/Membela

91. Adh-Dhaarru : Maha Pemberi Bahaya

92. An-Naafi'u : Maha Pemberi Manfaat

93. An-Nuuru : Maha Bercahaya

94. Al-Haadi : Maha Pemberi Petunjuk

95. Al-Badii'u : Maha Pencipta Yang Baru

96. Al-Baaqii : Maha Kekal

97. Al-Waaritsu : Maha Mewarisi

98. Ar-Rasyidu : Maha Cendekia

99. Ash-Shabuuru : Maha PenyabarKategori : QuoteAskPediaAskNewsPerpustakaanNasionalInternasionalFlora & FaunaTehnologiPropertiTravelSportFoodKesehatanPopulerEntertainmentAgamaVidio.

Baca Juga

Komentar

Lebih baru Lebih lama